PREDLOG SMERNIC ZA SELEKTIVNO PRESUŠEVANJE KRAV MOLZNIC ZA SLOVENIJO

by | Jun 6, 2023

Vabimo vas na Webinar, ki bo potekal v četrtek, 22.06.2023 ob 19:30 uri. Dostop do predavanj je mogoč preko ZOOM povezave:

https://us06web.zoom.us/j/83716928154?pwd=YjFHOVlnZEhUV2JHKzRnK0tVbzBHQT09

Program:

19:30 – 19:40 Uvod, evropske smernice (Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.)
19:40 – 19:50 Kaj se je spremenilo, da lahko razmišljamo o selektivnem presuševanju (Hana Hrovatin, dr. vet. med.)
19:50 – 20:10 Trenutni rezultati v Sloveniji (dr. Janez Jeretina)
20:10 – 20:20 Smernice za Slovenijo in zaključek (Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.)
20:20 – 20:40 Razprava

Kotizacija: Kotizacije ni. Vse udeležence pa, če še niste člani, vabimo k včlanitvi v Društvo.

Letno članarino 30 € lahko plačate na spodnji naslov.
TRR.: SI56191505015125457, Deželna banka Slovenije d.d.
pripišite svoje ime in priimek, koda namena: OTHR, referenca: NRC

 

 

 

PREDLOG SMERNIC ZA SELEKTIVNO PRESUŠEVANJE KRAV MOLZNIC ZA SLOVENIJO

by | Jun 6, 2023 | News | 0 comments

Novice