O DRUŠTVU

Slovensko društvo za kvaliteto mleka in zdravje vimena si bo prizadevalo k širjenju znanstvenega in praktičnega znanja s področja kakovosti mleka, preprečevanja, diagnosticiranja, monitoringa in zdravljenja mastitisa pri govedu in drobnici.

Povezati želimo strokovnjake različnih strok s tega področja ter rejce spodbujati k prireji mleka čim boljše kakovosti. Podpirali bomo razvojno delo ter formalne in neformalne izobraževalne programe na področju kakovosti mleka in zdravja vimena.

NOVICE IN DOGODKI

Mastis webinarji

Spoštovani! Slovensko društvo za kakovost mleka in zdravje vimena organizira dva webinarja na temo mastitisa za rejce drobnice.K sodelovanju smo povabili strokovnjakinjo za drobnico iz podjetja Hipra, Španija, Tanio Perálvarez Puerta, dr. vet. med. in prof. dr....

Vabilo na delavnice MOLZNI STROJ in ROBOTSKA MOLŽA IN ZDRAVJE VIMENA s Tomom Greenhhamom

   Spoštovani! Slovensko društvo za kakovost mleka in zdravje vimena vas vabi na delavnice s Tomom Greenhamom, BVSc DBR MRCVS: MOLZNI STROJ IN ZDRAVJE VIMENA in ROBOTSKA MOLŽA IN ZDRAVJE VIMENA. Delavnice bodo potekale na kmetijah, s praktičnih delom na robotu in...

Letna skupščina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena

Vabimo vas na letno skupščino Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena, ki bo potekala preko ZOOM-a, v ponedeljek, 20. junija 2022 ob 20:00 uri.   Dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti.2. Izvolitev predsednika in dveh članov delovnega predsedstva...

Prvi letni seminar Društva:

Prvi letni seminar Društva bo potekal 16. in 17. marca 2022! Označite si na koledarju. 16. marca bomo izvedli delavnice, ki se jih bodo lahko udeležili izključno člani Društva, 17. 3. pa letni seminar, ki bo odprt za vse.

POSTANI ČLAN

V svoje vrste zelimo vse, ki imajo strast in zanimanje za to podrocje: veterinarje, rejce, mlecno-predelovalno industrijo, manjse predelovalce mleka, kmetijske svetovalce, selekcionerje, dobavitelje in potrosnike.

PUBLIKACIJE & STATISTIKE