O DRUŠTVU

Slovensko društvo za kvaliteto mleka in zdravje vimena si bo prizadevalo k širjenju znanstvenega in praktičnega znanja s področja kakovosti mleka, preprečevanja, diagnosticiranja, monitoringa in zdravljenja mastitisa pri govedu in drobnici.

Povezati želimo strokovnjake različnih strok s tega področja ter rejce spodbujati k prireji mleka čim boljše kakovosti. Podpirali bomo razvojno delo ter formalne in neformalne izobraževalne programe na področju kakovosti mleka in zdravja vimena.

NOVICE IN DOGODKI

Redna letna skupščina društva

V skladu z 20. členom Statuta Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena sklicujem redno letno Skupščino, ki bo v torek, 28. novembra 2023, ob 19. uri, preko spleta Predlagam naslednji dnevni red: Izvolitev predsednika in dveh članov delovnega...

Prikaz rezultatov PCR testiranj bazenskih vzorcev na 87 kmetijah v Sloveniji

Hana Hrovatin, dr. vet. med., Animalis, d.o.o.Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Animalis, d.o.o.Mag. Tanja Veselko Vinko, dr. vet. med., Mlekarna Celeia, d.o.o. UVODSlovensko društvo za kakovost mleka in zdravje vimena je v sodelovanju z Animalis, d.o.o, in Mlekarno...
John Gilmore

SEMINAR NA TEMO DIAGNOSTIKE MASTITISA

Vabimo vas, da se udeležite 2. letnega seminarja Društva, ki bo v četrtek, 5. 10. 2023. Lokacijo seminarja:  Gostilna Repnik, Vrhpolje 186, Kamnik (https://www.gostilna-repnik.si/) V Sloveniji se še vedno ne zavedamo dovolj pomena diagnostike mastitisa. Pogosto imamo...

PREDLOG SMERNIC ZA SELEKTIVNO PRESUŠEVANJE KRAV MOLZNIC ZA SLOVENIJO

Vabimo vas na Webinar, ki bo potekal v četrtek, 22.06.2023 ob 19:30 uri. Dostop do predavanj je mogoč preko ZOOM povezave: https://us06web.zoom.us/j/83716928154?pwd=YjFHOVlnZEhUV2JHKzRnK0tVbzBHQT09 Program: 19:30 – 19:40 Uvod, evropske smernice (Črtomir Praprotnik,...

POSTANI ČLAN

V svoje vrste zelimo vse, ki imajo strast in zanimanje za to podrocje: veterinarje, rejce, mlecno-predelovalno industrijo, manjse predelovalce mleka, kmetijske svetovalce, selekcionerje, dobavitelje in potrosnike.

PUBLIKACIJE & STATISTIKE