Publikacije & Statistike

Analiza gibanja ŠSC pri prvesnicah v letu 2021

Analiza gibanja ŠSC pri prvesnicah v letu 2021

V letu 2021 je bilo v kontroli prireje mleka 3007 kmetij z 78.134 molznicami kar je predstavljalo 80 % vseh molznic v Sloveniji. V primerjavi s preteklimi leti opažamo koncentracijo čred in opuščanje kmetovanja na malih kmetijskih...

Preberi Več