Poročilo o prodaji antimikrobnih sredstev v 31 državah Evrope v letih 2019 in 2020

by | Jan 7, 2022

Objavljeno je novo poročilo o porabi antibiotikov v 31 državah Evrope.

Od leta 2011 do 2020 je poraba antibiotikov pri živalih  v teh državah padla za več kot 40 %.

Poraba antibiotikov pri gospodarskih živalih je bila v Sloveniji leta 2020 nižja kot leto prej in na podobnem nivoju kot v Švici, v Veliki Britaniji in na Danskem. Še nižjo porabo imajo zlasti Skandinavske države (Finska. Norveška, Švedska in tudi baltske države: Litva in Latvija). Med 31 državami smo po porabi na 9 mestu.

Na porabo vpliva tudi sestava črede (manj antibiotikov se npr. porabi pri ekstenzivni reji ovac…).

V vseh vključenih državah so intramamarni proizvodi (vključeni so tako proizvodi za uporabo med laktacijo kot za presušitev) predstavljali 0,7 % vseh antibiotikov.

Celotno poročilo najdete tu: https://www.thedairysite.com/news/57724/eu-lowers-use-of-veterinary-antibiotics/

Poročilo o prodaji antimikrobnih sredstev v 31 državah Evrope v letih 2019 in 2020

by | Jan 7, 2022

Novice