Društvo

O DRUŠTVU

Slovensko društvo za kvaliteto mleka in zdravje vimena si bo prizadevalo k širjenju znanstvenega in praktičnega znanja s področja kakovosti mleka, preprečevanja, diagnosticiranja, monitoringa in zdravljenja mastitisa pri govedu in drobnici.

Povezati želimo strokovnjake različnih strok s tega področja ter rejce spodbujati k prireji mleka čim boljše kakovosti. Podpirali bomo razvojno delo ter formalne in neformalne izobraževalne programe na področju kakovosti mleka in zdravja vimena.

VIZIJA DRUŠTVA

Vizija Društva je postati prepoznavno, zaupanja vredno, strokovno in praktično, neodvisno društvo na področju kakovosti mleka in zdravja vimena.

ČLANSTVO

V svoje vrste želimo povabiti vse, ki imajo strast in zanimanje za to področje: veterinarje, rejce, mlečno-predelovalno industrijo, manjše predelovalce mleka, kmetijske svetovalce, selekcionerje, dobavitelje in potrošnike.

ORGANI DRUŠTVA

Predsednik društva:

Črtomir Praprotnik (031 659 804, crtomir.praprotnik@animalis.si)

Podpredsednik (nadomešča):

dr. Janez Jeretina (040 308 175, janez.jeretina@kis.si)

Tajnik:

mag. Tanja Veselko Vinko

Blagajnik:

mag. Bernard Soršak


Člani upravnega odbora:

prof. dr. Andrej Pengov, doc. dr. Mojca Simčič, Ivan Amon, mag. Hohler Anton, dr. Andrej Toplak, Jasmina Slatnar, mag. Olga Zorko, Primož Kopač, Eva Rimahazi, prof. dr. Jože Starič