Vprašanja in Pobude

Slovensko društvo za kakovost
mleka in zdravje vimena

Gerbičeva ulica 60
1000 Ljubljana, Slovenija

E-pošta:
drustvo@slomleko.si

Website:
www.slomleko.si

Telefon:
031 659 804

Davčna št.: 28542088
Matična št.: 2699575000