Letna skupščina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena

by | Jun 5, 2022

Vabimo vas na letno skupščino Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena, ki bo potekala preko ZOOM-a, v ponedeljek, 20. junija 2022 ob 20:00 uri.

 

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika in dveh članov delovnega predsedstva ter zapisnikarja.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Obravnava in sprejem poročil organov Društva za leto 2021.
5. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta in finančnega načrta za leto 2022.
6. Pobude in vprašanja.

Prosimo, da svojo prisotnost potrdite do ponedeljka, 20. junija 2022, do 19. ure
preko elektronske pošte drustvo@slomleko.si.
Vabimo vas, da se redne letne Skupščine udeležite v čim večjem številu.

Na skupščino se povežete preko naslednje spletne povezava: https://us06web.zoom.us/j/89962511160?pwd=SUtBc2VzNGxXTDViaEZzQlJFd1FEQT09

Letna skupščina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena

by | Jun 5, 2022 | Dogodki | 0 comments

Novice