Redna letna skupščina društva

V skladu z 20. členom Statuta Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena sklicujem redno letno Skupščino, ki bo

v torek, 28. novembra 2023, ob 19. uri, preko spleta

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Izvolitev predsednika in dveh članov delovnega predsedstva ter zapisnikarja.
  2. Potrditev dnevnega reda.
  3. Obravnava in sprejem poročil organov Društva za leto 2022.
  4. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta za leto 2024.
  5. Pobude in vprašanja.

Povezava do skupščine je:

https://us06web.zoom.us/j/84470726608?pwd=GWiSlapTmRsmqiPNI1zuMbOfaLEDo5.1

Prosimo, da po možnosti svojo prisotnost potrdite  do torka, 28 novembra 2023, do 18. ure preko elektronske pošte drustvo@slomleko.si.  Vabim vas, da se redne letne Skupščine udeležite v čim večjem številu. 

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med. predsednik društva

Na seminarju bodo predavali strokovnjaki finskega podjetja 4 dBarn www.4dbarn.com ki je specializirano za načrtovanje sodobnih in delovno učinkovitih hlevov s klasično in robotsko molžo Za seboj imajo
že več kot 1000 uspešno zaključenih projektov po celem svetu.

Za prevod predavanj bo poskrbljeno